Struttura tal-Kunsill
Sindku

Noel Formosa

Viċi Sindku

Anthony Formosa

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Sarah Formosa

Viċi Segretarju Eżekuttiv

Mariane Sagona