Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ April 2015 

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Michael Cauchi (Kunsillier), Joseph Azzopardi (Aġent Segretarju Eżekuttiv), Carmela Grima (Kunsilliera), Noel Formosa (Sindku), Franco Buhagiar (Kunsillier), Anthony Formosa (Viċi Sindku).

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2012 

Mix-xellug għal-lemin: Lucienne Haber (Segretarju Eżekuttiv), Michelina Mercieca (Kunsilliera), Anthony Cassar (Viċi Sindku), Anthony Formosa (Sindku), Giovanni Mercieca (Kunsillier), Rose Vella (Kunsilliera). 

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2007 

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Sultana, Luigia Grima, Anthony Formosa (Viċi Sindku), John Mercieca, Noel Formosa (Sindku), Lucienne Haber (Segretarja).

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Ġunju 2004 

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Sultana, Michaelina Mercieca, Luigia Grima, Anthony Formosa (Viċi Sindku), Noel Formosa (Sindku), Lucienne Haber (Segretarja).

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2001 

Mix-xellug għal-lemin: Noel Formosa (Sindku), Raymond Cauchi, Lawrence Camenzuli, Luigia Grima, Joseph Micallef (Viċi Sindku), Lucienne Haber (Segretarja).

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Marzu 1998 

Mix-xellug għal-lemin: Lucienne Haber (Segretarja), Noel Formosa (Sindku), Anthony Formosa, Ministru għall-Kunsilli Lokali, Joseph Sultana, Joseph Micallef, Michaelina Mercieca.

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Mejju 1994 

Mix-xellug għal-lemin: Emmanuel Grima (Segretarju), Carmel Attard, Carmel Formosa, Noel Formosa (Sindku), Joseph Sultana, Joseph Micallef.