Knejjes u Kappelli

Kappella ta’ San Lawrenz

Fl-1809 waqt iż-żjara pastorali tiegħu, Mons. Ferdinand Mattei innota li n-nies ta’ San Lawrenz kienu bdew jiffurmaw komunità separata. In-nies kienu qed isibuha aktar diffiċli biex imorru l-Għarb. Għall-ewwel darba l-Isqof ordna li ssir quddiesa fil-kappella ddedikata lil San Lawrenz kull nhar ta’ Ħadd u fil-ġranet tal-festa. 

Fit-18 ta’ Jannar 1869 waqt ir-riċeviment li sar fl-okkażjoni tal-pussess tal-arċipriet il-ġdid tal-Għarb, Dun Saver Portelli, dan l-arċipriet il-ġdid wera x-xewqa tiegħu li jibni knisja akbar fil-lokalità ta’ San Lawrenz. Ried ukoll jibni pjazza parrokkjali spazjuża quddiemha. Dan il-pjan ġie approvat mill-ewwel mit-Tabib Felic Mercieca. F’dawk iż-żminijiet kienet issir quddiesa kuljum fil-kappella minn Dun Ġwann Formosa. Fl-1886 saret l-ewwel Missjoni l-Kbira. Kulħadd qabel li knisja akbar kienet essenzjali. L-unika problema kienet il-flus. Ir-rettur tal-Missjoni l-Kbira, Dun Joseph Hili rċieva 102 skud mingħand ċertu Peter Paul Galea fil-Belt Valletta filwaqt li madwar 137 skud inġabru mingħand ir-raħħala stess.