Għaqdiet Oħra

San Lawrenz Pageant Group

Dan il-grupp twaqqaf fl-1969 fuq inizjattiva tas-Sur Ġorg Borg. Qabel, kienu ppreżentati drammi u skeċċijiet, iżda ma kien hemm l-ebda grupp responsabbli għat-tmexxija tagħhom. Il-biċċa l-kbira tad-drammi kienu taħt id-direzzjoni ta’ Dun Joseph Piscopo. Matul is-snin, din l-għaqda assumiet ir-responsabbiltà għall-preżentazzjoni annwali tal-pageant tal-Milied. Huwa responsabbli wkoll mill-Karnival u drammi oħra li jiġu ppreżentati matul is-sena. Barra minn hekk, dan il-grupp jorganizza wkoll il-Festival li jsir kull sena fil-ġimgħa ta’ qabel il-festa parrokkjali. Dan il-festival ġie organizzat għall-ewwel darba fl-1983.

Il-Grupp Folkloristiku Ta' Ċiangura

Inizjattiva oħra maħluqa mill-kunsill hija t-twaqqif ta’ Folkgroup li jikkonsisti f’għoxrin mara, inklużi kemm adoloxxenti kif ukoll ommijiet. Dan il-grupp beda l-ewwel provi tagħhom fis-26 ta’ Awwissu, 2003 u nieda l-ewwel rappreżentazzjoni tagħhom fil-pubbliku fit-3 ta’ Ġunju 2004. Fit-13 ta’ Jannar 2004 ġie stabbilit il-Kumitat tal-Folkgroup u kompla jiltaqa’ darba fix-xahar. Dan il-Kumitat jikkonsisti fi tnax-il membru b’Annie Formosa bħala president, Lawrence Cauchi bħala Segretarju u Carmen Cilia bħala Teżorier.